המלצת הרב
נפתלי פרנקל שליט"א

המלצת הרב
עובדיה יוסף שליט"א

המלצת הרב
שלמה וולבה שליט"א

המלצת הרב
י. א. ל. היילפרין שליט"א

המלצת הרב
זאב פלדמן שליט"א

המלצת הרב
מ. ש. שפירא שליט"א

המלצת הרב
יצחק קוליץ שליט"א

המלצת הרב
חיים פנחס שיינברג שליט"א

המלצת
בית דין צדק לעדה הספרדית

המלצת הרב
בן ציון אבא שאול שליט"א

המלצת
בית דין צדק לעדה החרדית

המלצת הרב
אשר יעקב וועסטהיים שליט"א

המלצת הרב
א. חזן הרב שליט"א

המלצת הרב
נחמן בולמן שליט"א

המלצת הרב
נפתלי פרנקל שליט"א

המלצת
בית דין צדק לעדה הספרדית ניו יורק

המלצת הרב
א.חזן קרן התשובה שליט"א

המלצת הרב
משה צדוק שליט"א

   
       

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד