ברכת מרן ראש הישיבה - נכד בעל "כף החיים"
הרה"ג יעקב חיים סופר שליט"א

אל אחינו בית ישראל הי"ו הנני בזה בקריאה של חיבה לבוא ולהיות לאחיעזר ואחיסמך ולעמוד לימין ישיבתינו הק' ולסייעה בסיוע שיש בו ממש בעין יפה ורוח נדיבה. בודאי הגמור שכל העוזרים והתורמים לישיבתינו הק' יתברכו מן השמים, וזכות זקיני האדם הגדול בענקים רבי יעקב חיים סופר זצ"ל בעל כף החיים תעמוד להם להוושע בפקודת ישועה ורחמים בכל הנצרך להם, ישועות ונחמות, בבריאות איתנה, בפרנסה טובה, בזיווגים הגונים, בזרע קודש של קיימא, נחת מן הילדים ובשאר ברכות והצלחות וכאשר ראינו בעינינו.

אבקש לעזור ולסייע למנהלי הישיבה היקרים, ותרמו בעין יפה ורוח נדיבה. ותתברכו מפי העליון ית"ש בכל טוב סלה לעבודתו ית"ש אמן.

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד