פרי טוב- חידושים וביאורים על התפילה וכללי רבותינו הפייטנים. תשנ"ז יגדיל תורה- הרגשות הארות והערות כדברי רבותינו גדולי הדורות על התנ"ך והתלמוד. תשנ"ה

ציון יעקב (על ספר מחנה אפרים)
הערות ותיונים לספר מחנה אפרים מהגאון רבי אפרים נבון זצ"ל. מהדורה א'- תשמ"ח, מחנ"א מהדורה חדשה- תשס"ב


בעניני תשובה וקידוש השם. תשס"ז


בעניני מצות תשובה והמסתעף, מסודרים לפי פרשיות התורה. תשס"ח


בעניני מצות ארבעת המינים. תשס"ח


בעניני נ"ט בר נ"ט דהיתרא והמסתעף, ומשא ומתן בכללי ההוראה. תשס"ח

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד