כולל אברכים ידוע בשמו הטוב מתנהל בין כותלי הישיבה, רובם בוגרי ישיבת 'כף החיים'. לאחר שנות לימודיהם במסגרת הישיבה ולאחר שנישאו והקימו בית בישראל, ניתנת לתלמידים האפשרות להמשיך את השתלמותם בלימודי הקודש במסגרת כולל האברכים.

עשרות התלמידים שמהווים יחדיו מסגרת תורנית איכותית, מבוקשים במוסדות תורה רבים לתפקידי חינוך והוראה. תפילתנו ועתירתנו לבורא עולם שייתן לנו את הכוח והחיל להמשיך להחזיק במסגרת זו, ויאציל את התורמים והמסייעים רוב שפע ישועה וברכה כל הימים, אמן כן יהי רצון.

 

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד