במקביל לישיבה הקים הרב שליט"א בשנת תשנ"ז, את המדרשה לבנות בעלות תשובה. בנות ישראל שהלבה היהודית פורצת בלבם, באות למדרשה לנתב את מאווייהם להתקרב ליושב במרומים. כאן במדרשה מעמיקות הבנות את ידיעותיהן, כאן במדרשה לומדות הבנות על הקמת וניהול הבית היהודי.

בוגרות רבות מתלמידי המדרשה, כבר הקימו את בתיהן לשם ולתפארת בית ישראל. הבית והלב החמים של מוסדות 'כף החיים', מהווים עבורם עוגן יציב להמשך חייהם ברוח מורשת ישראל.

 

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד