עם ישראל צמא לדבר ה', ובישיבת 'כף החיים' מרווים את צימאונו. במסירות רבה וללא הפסקה, פועלת הישיבה להרוות את הנפש במים חיים – תורתנו הקדושה. לפני כ30 שנה הוקמה ישיבת 'כף החיים', שנודעה לשם ולתהילה בישראל.

הרה"ג יעקב חיים סופר שליט"א מגדולי מחזירי התשובה, הינו נכד של המקובל האלוקי מחבר ספרי 'כף החיים'. לאחר עשרות שנות פעילות נמנים בין בוגרי הישיבה מאות, שחבים את חייהם לצוות הישיבה. בוגרי הישיבה הינם מקשת מגזרית רחבה, בוגרי יחידות מובחרות בצה"ל, בוגרי מכללות ואוניברסיטאות, ורבים אחרים שהניצוץ היהודי מניעם לשוב אל ה', ולעלות על המסילה העולה בית א-ל.

מוסדות כף החיים

עולם התורה - המדריך העולמי למוסדות תורה וחסד